NewsPandan likeur met de naam Bandoeng’22 Pandan Liqueur

https://bandoeng22.com/wp-content/uploads/2019/05/bandung-1280x733.jpg

Bandoeng’22 Pandan Liqueur is werelds eerste likeur met pandan. Onze likeur kan worden gebruikt om vernieuwende cocktails mee te maken, die uitstekend te combineren zijn met Aziatisch geïnspireerde gerechten. Maar waarom de naam Bandoeng?

 

In de eerste helft van de vorige eeuw stond de stad Bandung bekend als het “Parijs van Java”

Bandung (oude spelling: Bandoeng) is de hoofdstad van de provincie West-Java op het Indonesische eiland Java. In de jaren tussen 1920 en 1940 is de stad als tuinstad aangelegd, met veel groene lanen en parken. Aangezien hier een relatief groot aandeel Nederlanders woonden met aanzien, zijn er veel gebouwen neergezet in de voor die tijd moderne stijl van Frank Lloyd Wright. In die periode kreeg de stad de naam het “Parijs van Java” vanwege de stedenbouwkundige schoonheid en de bekende winkelstraat, de Bragaweg met voor die tijd de modernste modewinkels.

Wij zijn geïnspireerd geraakt door deze jaren 20, die zich o.a. kenmerkte door uitgesproken stijlen als Art Deco, Jazz, cocktailparty’s en de verhalen die we van grootouders te horen kregen over deze tijd en plaats, want in die tijd was Bandoeng het uitgaansgebied van Java.

Vanwege de Art Deco stijl en de persoonlijke band die Fajar Ramadhany en Marc Pieplenbosch met Java hebben, is voor de naam Bandoeng gekozen. Wij houden de originele spelling in ere! En de ’22… die refereert natuurlijk aan de jaren 20!

Meer weten over Bandoeng’22 Pandan liqueur, klik hier.

 

 

Pandan liqueur with the name Bandoeng’22 Pandan Liqueur

Bandoeng22 Pandan Liqueur is the world’s first liqueur with pandan. Our liqueur can be used to make innovative cocktails and can be perfectly combined with Asian-inspired dishes. But why the name Bandoeng?

In the first half of the previous century, the city of Bandung was known as the “Paris of Java”

Bandung (old spelling: Bandoeng) is the capital of the province of West Java on the Indonesian island of Java. In the years between 1920 and 1940 the city was laid out as a garden city, with many green avenues and parks. Since a relatively large proportion of Dutch people from higher society, many buildings have been built in the then modern style of Frank Lloyd Wright. In that period the city got the name “Paris of Java” because of the urban beauty and the famous shopping street, the Bragaweg with the most modern fashion shops for that time.

We were inspired by the 1920s, which was characterized by, among other things, distinct styles such as Art Deco, Jazz, cocktail parties and the stories we heard from grand parents about this time and place, because at that time Bandung was the entertainment area of ​​Java.

Because of the Art Deco style and the personal relationship that Fajar Ramadhany and Marc Pieplenbosch have with Java, the name Bandoeng was chosen. We honor the original spelling! And the ‘22… that of course refers to the 20s!

Learn more about Bandoeng’22 Pandan Liqueur, click here.

 

Bandoeng’22 Pandan liqueur is an Award Winning Premium Liqueur, made in The Netherlands
All rights reserved 2022.