NewsNews about Bandoeng ’22

De laatste ontwikkelingen van Bandoeng’22 pandan likeur.
The latest news about Bandoeng’22 Pandan Liqueur.
AllNews

Bandoeng’22 Pandan liqueur is worlds first liqueur made with pandan leaves
(Pandan likeur van Bandoeng’22. Werelds eerste likeur gemaakt met pandan bladen)
All rights reserved 2019.